Data:
Date:
2014 m. gruodžio 12/13 d.
Penktadienį trim pamainom, nuo 10 val., nuo 14 val. ir nuo 18 val.
Šeštadienį dviem pamainom nuo 9 val. ir nuo 13 val.
12/13 of December 2014
Three shifts on Friday, from 10.00, 14.00 and 18.00 Two shifts on Saturday from 9.00 and 13.00
Organizatorius:
Organiser:
Lietuvos Praktinio Šaudymo Sporto Federacija
Lithuanian practical shooting sport federation
Vieta:
Place:
šaudykla Minsko plentas 37, Vilniuje
Kvietimas:
Invitation:
docinvitation.doc
Kontaktai:
Contacts:
 
Match director:  
Range Master:  
Stats officer: Vaidas Sabaliauskas
Pratimų skaičius (maximum):
Stages (maximum):
5-6
Šovinių kiekis (minimum):
Rounds (minimum):
 min. 100 šov.
Dalyvių skaičius (maximum):
Participants (maximum):
15 vienoje grupėje
15 in one squad
Registracijos mokestis:
Starting fee:
1 ir 2 grupė - 70 Lt; 3, 4 ir 5 grupės 90 Lt 
1 & 2 squad - 70 Lt;3, 4 & 5 squads 90 Lt.
Grupių (squads ) formavimas:
Squad creation:
Pagal tai, kaip dalyvis užsiregistravo, 
According to registration.
Taisyklės/baudos:
Rules/Penalties:
Pagal paskutinę IPSC pistoletų taisyklių redakciją
According to the last edition of the IPSC Rulebook
Saugumo sąlygos:
Safety:
Kaip nurodyta IPSC taisyklėse.
Šaudykloje dalyviams ir žiūrovams būtini apsauginiai akiniai ir ausinės.
According to the last edition of the IPSC RulebookAll visitors and competitiors are obliged to wear eyes and ears protection at all times.
Arbitražo sąlygos:
Arbitration:
Kaip nurodyta IPSC taisyklėse. Arbitražo mokestis:100 USD
According to the last edition of the IPSC Rulebook. Arbitration fee: 100 USD
Divizionai:
Divisions:
Open, Standard, Production, Revolver
Kategorijos: 
Categories:
Regular, Lady, Junior, Senior
Apdovanojimai:
Awards:
Visų divizionų, komandinių įskaitų ir kategorijų 1-3 vietos.
Minimalus dalyvių skaičius divizione - 4, kategorijoje - 4.
1-3 places of alll divisions and categories.Minimum to qualify: division - 4, category - 4.