LPSSF LOGO

PATVIRTINTA
Lietuvos praktinio šaudymo sporto
federacijos tarybos
2018 m. balandžio 6 d. protokolu Nr. J-40

LIETUVOS PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO FEDERACIJOS
SPORTININKŲ REITINGO SUDARYMO
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šio aprašo tikslas ir paskirtis – apibrėžti Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos (toliau LPŠSF) sportininkų reitingavimo (toliau – Reitingas) metodiką, kurios pagalba būtų nustatomi stipriausi Lietuvos praktinio šaudymo sportininkai (toliau – Sportininkai) ir komandos (toliau - Komandos), skelbti, jų vietą Reitinge pagal pasiektus rezultatus kiekvienoje rungtyje (rungtys pagal IPSC taisykles: pistoletai, karabinai, lygiavamzdžiai, Action Air ir pan.), divizione ir kategorijoje (pagal IPSC taisykles)
2. Sportininkų ir komandų Reitingas sudaromas pagal sportininkų ir komandų pasiekimus reitinguojamose varžybose iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 25 d., ir yra tvirtinamas LPŠSF Prezidento bei skelbiamas LPŠSF interneto svetainėje bei socialiniuose tinklapiuose.

II. REITINGUOJAMŲ VARŽYBŲ SĄLYGOS

2. Reitinguojamomis varžybomis yra laikomos šešios per kalendorinius metus (toliau - Sezonas) Lietuvoje vykstančios atitinkamos rungties Tarptautinės III lygio praktinio šaudymo sporto varžybos (toliau – Reitinguojamos varžybos). Reitinguojamų varžybų sąrašą kiekvienoje rungtyje nustato ir tvirtina taryba iki kiekvienų metų kovo 1 d.
2.1. Jeigu iki vasario 1 d. rungtyje neužregistruojama III lygio varžybų, Taryba nustato šešias reitinguojamas varžybas iš iki vasario 1 dienos užregistruotų antro lygio, o jei tokių nėra ar nepakanka, ir iš pirmo lygio varžybų.
2.2. Trečio lygio varžybos laikomos užregistruotomis, jei jos iki vasario 1 d, paskelbiamos Tarptautinės Praktinio Šaudymo Konfederacijos interneto svetainės www.ipsc.org varžybų kalendoriuje. Antro ir pirmo lygio varžybos laikomos užregistruotomis, jei jos iki vasario 1 d. buvo sankcionuotos Regiono direktorius, paskelbtos Federacijos svetainėje ir jose yra 5 arba daugiau pratimų.

III. SPORTININKŲ REITINGAVIMO TVARKA

3. Sportininkų reitinge reitinguojami tik LPŠSF nariai, pagal atskiras rungtis, per sezoną dalyvavę bent vienose tos rungties reitinguojamose varžybose
3.1. Sportininkų Reitingas sudaromas kiekvienos rungties atskiruose divizionuose ir kategorijose
3.2. Sportininkų vieta rungties Reitinge nustatoma pagal kiekvieno Sportininko procentinį atsilikimo nuo kiekvienų reitinguojamų varžybų lyderio vidurkį, atimant vieną blogiausią reitinguojamų varžybų rezultatą. Blogiausias rezultatas neatimamas, kai reitinguojamų varžybų yra trys ir mažiau.
3.3. Pistoletų rungtyje Sportininkams pasiekus vienodą rezultatą, aukštesnė Reitingo vieta skiriama tam, kuris pasiekė aukštesnį rezultatą Lietuvos čempionate (Lithuania Open), o jei nei vienas iš vienodą rezultatą pasiekusių Sportininkų nedalyvavo Lietuvos čempionate – aukštesnė Reitingo vieta skiriama Sportininkui pasiekusiam aukštesnį rezultatą masiškiausiose (bendru dalyvių skaičiumi) Reitinguojamose varžybose;
3.4. Kitose rungtyse Sportininkams pasiekus vienodą rezultatą, aukštesnė Reitingo vieta skiriama Sportininkui pasiekusiam aukštesnį rezultatą masiškiausiose (bendru dalyvių skaičiumi) Reitinguojamose varžybose;
3.5. Sportininkas gali būti reitinguojamas dviejuose vienos rungties skirtinguose divizionuose pagal šio tvarkos aprašo bendruosius principus.

IV. KOMANDŲ REITINGAVIMO TVARKA

4. Praktinio šaudymo sporto komandų (toliau - Komandų) Reitingas nustatomas kiekvienoje rungtyje, kiekviename divizione ir kategorijoje, jei yra bent trys komandos.
4.1. Komanda reitinguojama komandinėje įskaitoje tik tuo atveju, jei:
4.2. Komandos sudėtyje yra tik LPŠSF nariai;
4.3. Jei komanda buvo išstatyta ne mažiau kaip trejose Reitinguojamose varžybose.
4.4. Komandų vietos Reitinge nustatomos:
4.5. pagal Sportininkų Reitinge nustatytą trijų geriausių komandos narių rezultatų procentinį vidurkį.
4.6. jei komandoje keitėsi komandos narys, rezultatas skaičiuojamas to nario, kurio pasiektas rezultatas Reitinge yra aukščiausias.
5. Visus klausimus ir neaiškumus kylančius skaičiuojant reitingą pagal šiame apraše nustatytą metodiką ir skaičiavimo eigoje iškilusius klausimus, neaptartus šiame apraše, sprendžia ir sprendimą priima LPŠSF Taryba.

 

_________________

 → REITINGŲ ARCHYVAS