LPSSF LOGO

PATVIRTINTA
Lietuvos praktinio šaudymo sporto
federacijos Prezidento
2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-12

LIETUVOS PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTININKŲ 
REITINGO SUDARYMO
TVARKOS APRAŠAS

1. Šio aprašo tikslas ir paskirtis - nustatyti skaidrią, aiškią Lietuvos praktinio šaudymo sportininkų reitingo (toliau - Reitingas) nustatymo metodiką, šios metodikos pagalba nustatyti stipriausius Lietuvos praktinio šaudymo sportininkus (toliau – Sportininkai) ir Lietuvos praktinio šaudymo sporto komandas (toliau - Komandos), jų vietas Reitinge pagal pasiektus rezultatus.

2. Sportininkų Reitingo pagrindu Lietuvos Praktinio Šaudymo Sporto Federacijos (toliau - LPŠSF) Taryba (toliau - Taryba) sudaro Lietuvos rinktines, atsižvelgia skirstant kelialapius į Europos ir Pasaulio čempionatus, skiriant pinigines kompensacijas už Sportininkų dalyvavimui Europos ir Pasaulio čempionatuose ir taikant kitas skatinimo formas bei priemones.

3. Sportininkų ir komandų Reitingas sudaromas pagal Sportininkų ir komandų pasiekimus Reitinguojamose varžybose iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 25 d., ir yra tvirtinamas LPŠSF Prezidento bei skelbiamas LPŠSF interneto svetainėje bei socialiniuose tinklapiuose.

4. Reitinguojamomis varžybomis yra laikomos šešios per kalendorinius metus (toliau - Sezonas) Lietuvoje vykusios Tarptautinės III lygio praktinio šaudymo sporto varžybos (toliau – Reitinguojamos varžybos) Reitinguojamų varžybų sąrašą nustato ir tvirtina taryba iki kiekvienų metų kovo 1 d.  Jei iki einamojo sezono kovo 1 d. neužregistruojamos šešios III lygio varžybos, visos užregistruotos III lygio varžybos laikomos Reitinguojamomis varžybomis, o tos, kurios užregistruojamos po kovo 1 d. - į Reitinguojamų varžybų sąrašą netraukiamos. Varžybos laikomos užregistruotomis, jei jos iki nustatytos datos paskelbiamos Tarptautinės Praktinio Šaudymo Konfederacijos interneto svetainėje www.ipsc.org varžybų kalendoriuje.

5. Sportininkų reitingavimo tvarka:

5.1. Sportininkų Reitinge reitinguojami tik LPŠSF nariai, per sezoną dalyvavę ne mažiau kaip trijose reitinguojamose varžybose.

5.2. Sportininkų Reitingas sudaromas atskiruose divizionuose ir kategorijose, laikantis III lygio varžyboms nustatytų divizionų ir kategorijų sudarymo principų.

5.3. Sportininkų vieta Reitinge nustatoma pagal kiekvieno Sportininko procentinio atsilikimo nuo kiekvienų reitinguojamų varžybų lyderio vidurkį, atimant vieną blogiausią varžybų rezultatą.

5.4. Jeigu per sezoną įvyksta trys Reitinguojamos varžybos arba mažiau, reitinguojami visi be išimties jose dalyvavę Sportininkai, neatimant vieno blogiausio varžybų rezultato.

5.5. Jeigu suskaičiavus rezultatus keli Sportininkai turi vienodą procentinį vidurkį - jų vietos Reitinge nustatomos pagal tai, kas dalyvavo ir aukštesnį rezultatą pasiekė Lietuvos čempionate (Lithuania Open), o nei vienas iš Sportininkų nedalyvavęs Lietuvos čempionate - pagal aukštesnį rezultatą masiškiausiose (bendru dalyvių skaičiumi) Reitinguojamose varžybose;

5.6. Sportininkas gali būti reitinguojamas dvejuose skirtinguose divizionuose, jei dalyvaudamas abejuose divizione sudalyvavo trejose reitinguojamose varžybose.

6. Komandų reitingavimo tvarka:

6.1. Praktinio šaudymo sporto komandų (toliau - Komandų) Reitingas nustatomas kiekviename divizione ir kategorijoje, jei divizione ir (ar) kategorijoje susidaro bent trys komandos.

6.2. Komanda reitinguojama komandinėje įskaitoje tik tuo atveju, jei:

6.2.1. sezono eigoje, dalyvaujant Reitinguojamose varžybose, komandos sudėtyje keitėsi ne daugiau, kaip vienas Sportininkas;

6.2.2. komandos sudėtyje yra tik LPŠSF nariai;

6.2.3. jei komanda buvo išstatyta ne mažiau kaip trejose Reitinguojamose varžybose.

6.3. Komandų vietos Reitinge nustatomos:

6.3.1. pagal Sportininkų Reitinge nustatytą trijų geriausių komandos narių rezultatų procentinį vidurkį.

6.3.2. jei komandoje keitėsi komandos narys, rezultatas skaičiuojamas to nario, kuris dalyvavo daugiau varžybų. 

7. Visus klausimus ir neaiškumus kylančius skaičiuojant reitingą pagal šiame apraše nustatytą metodiką ir skaičiavimo eigoje iškilusius klausimus, neaptartus šiame apraše, sprendžia ir sprendimą priima LPŠSF Taryba.

_________________

.
Log in to comment
Go to top