Data:
Date:
2015 m. gruodžio 4/5 d.
Penktadienį trim pamainom, nuo 10 val., nuo 13.30 val. ir nuo 17 val.
Šeštadienį dviem pamainom nuo 10 val. ir nuo 13.30 val.
4/5 of December 2015
Three shifts on Friday, from 10.00, 13.30 and 17.00 Two shifts on Saturday from 10.00 and 13.30
Organizatorius:
Organiser:
Lietuvos Praktinio Šaudymo Sporto Federacija, VšĮ "Balistika, VšĮ "Šūvio akademija"
Lithuanian practical shooting sport federation, VšĮ "Balistika, VšĮ "Šūvio akademija"
Vieta:
Place:
šaudykla Minsko plentas 37, Vilniuje
Kvietimas:
Invitation:
docinvitation.doc
Kontaktai:
Contacts:
Match director:
Range Master:
Stats officer:Vaidas Sabaliauskas
Pratimų skaičius (maximum):
Stages (maximum):
5-6
Šovinių kiekis (minimum):
Rounds (minimum):
 min. 100 šov.
Dalyvių skaičius (maximum):
Participants (maximum):
15 vienoje grupėje
15 in one squad
Registracijos mokestis:
Starting fee:
1 ir 2 grupė - 30 Eur; 3, 4 ir 5 grupės 40 Eur 
1 & 2 squad - 30 Eur; 3, 4 & 5 squads 40 Eur.
Grupių (squads ) formavimas:
Squad creation:
Pagal tai, kaip dalyvis užsiregistravo, 
According to registration.
Taisyklės/baudos:
Rules/Penalties:
Pagal paskutinę IPSC pistoletų taisyklių redakciją
According to the last edition of the IPSC Rulebook
Saugumo sąlygos:
Safety:
Kaip nurodyta IPSC taisyklėse.
Šaudykloje dalyviams ir žiūrovams būtini apsauginiai akiniai ir ausinės.
According to the last edition of the IPSC RulebookAll visitors and competitiors are obliged to wear eyes and ears protection at all times.
Arbitražo sąlygos:
Arbitration:
Kaip nurodyta IPSC taisyklėse. Arbitražo mokestis:100 USD
According to the last edition of the IPSC Rulebook. Arbitration fee: 100 USD
Divizionai:
Divisions:
Open, Standard, Production, Revolver, Classic Single Stack
Kategorijos: 
Categories:
Regular, Lady, Junior, Senior
Apdovanojimai:
Awards:
Visų divizionai ir kategorijos..
Alll divisions and categories