Data:
Date:
Varžybos 2016-12-10 pradžia 10 val. (Prematch 2016-12-09) 10 val.
Main match 2016-12-10 start at 10:00 AM (Prematch 2016-12-09) at 10:00 AM
Organizatorius:
Organiser:
Lietuvos Praktinio Šaudymo Sporto Federacija, VšĮ "Šūvio akademija"
Lithuanian practical shooting sport federation, VšĮ "Šūvio akademija"
Vieta:
Place:
Vilnius, Pamaraziai Šaudykla "Šūvio Akademija"
54.500995N, 25.335266E
54°30'03.6"N 25°20'07.0"E 
Kvietimas:
Invitation:
docinvitation.doc
Kontaktai:
Contacts:

+370 686 90608 Linas
+370 687 51200 Vaidas

Match director:Laurius Veli2ko
Range Master:Linas Karosas
Stats officer:Vaidas Sabaliauskas
Pratimų skaičius (maximum):
Stages (maximum):
5-6
Šovinių kiekis (minimum):
Rounds (minimum):
 min. 100 šov.
Dalyvių skaičius (maximum):
Participants (maximum):
60
Registracijos mokestis:
Starting fee:
40 Eur
Grupių (squads ) formavimas:
Squad creation:
Pagal tai, kaip dalyvis užsiregistravo, 
According to registration.
Taisyklės/baudos:
Rules/Penalties:
Pagal paskutinę IPSC pistoletų taisyklių redakciją
According to the last edition of the IPSC Rulebook
Saugumo sąlygos:
Safety:
Kaip nurodyta IPSC taisyklėse.
Šaudykloje dalyviams ir žiūrovams būtini apsauginiai akiniai ir ausinės.
According to the last edition of the IPSC RulebookAll visitors and competitiors are obliged to wear eyes and ears protection at all times.
Arbitražo sąlygos:
Arbitration:
Kaip nurodyta IPSC taisyklėse. Arbitražo mokestis:100 USD
According to the last edition of the IPSC Rulebook. Arbitration fee: 100 USD
Divizionai:
Divisions:
Open, Standard, Production, Revolver, Classic Single Stack
Kategorijos: 
Categories:
Regular, Lady, Junior, Senior
Apdovanojimai:
Awards:
Visi divizionai ir kategorijos.
Alll divisions and categories.