Steel Challenhe 3 Handgun Match 2018-09-22 

laisvalaikis su ginklais 

 

REGISTRATION
REGISTRACIJA

DALYVIAI
ATTENDEES

KEISTI REGISTRACIĄ/IŠSIREGISTRUOTI
CHANGE REGISTRATION/UNREGISTR


RESULTS
REZULTATAI 

 

 


INFORMATION / INFORMACIJA

Pradžia:
Start time:
2018-09-22 start 10.00 hour (registration from 09.00)
2018-09-22 startas 10.00 val. (registracija nuo 9:00 val.)
Organizatorius:
Organisator:
Babromiškių šaudykla "Laisvalaikis su ginklais"
Vieta:
Place:

Babromiškių km. Auštaždvario sen. Trakų raj. maps.google.com 54.584543N, 24.447002E

Match director: Algimantas Puidokas tel. (8-681) 23878
Range Master: Vitalijus Grinčenko 
Pratimų skaičius:
Number of stages:
5
Minimalus šūvių sk.
Minimum rounds:
minimum 125
Maximum participants: maximum 50
Starto mokestis:
Start fee:
25 Eur.  Be išankstinės registracijos svetainėje - 30 Eur. 
Grupės
Squading:
Pagal registracijos duomenis
According to the registration data
Taisyklės/Baudos
Rules/Penalties:

Pagal Steel Challenge taisykles
According to the Steel Challenge rools

Safety:

Šaudykloje dalyviams ir žiūrovams būtini apsauginiai akiniai ir ausinės.
All must wear safety glases and ear protection

Divisions: Open, Standard, Production, Classic Single Stack, Revolver
Category: Regular, Lady, Junior, Senior, Super Senior
Awards: 1-3 vietos divizionuose ir kategorijose;
1-3 places of all divisions and categories. 

TAŠKŲ SKAIČIAVIMO TVARKA

Steel Challange

Varžybos tik trumpavamzdžiais šaunamaisiais ginklais.

Kiekviename pratime visada yra 5 metaliniai taikiniai, iš kurių 4 užskaitiniai, o 5-tas kontrolinis „Stop-Plate“. „Stop Plate“ nuo kitų skiriasi tuo, kad jo stovas nudažytas raudonai. Šis taikinys šaunamas paskutinis ir jis sustabdo laiką.

Pratimo eiga

Visuose pratimuose startas su užtaisytu ginklu t. y. šovinių dėtuvė įstatyta, šovinys vamzdyje, saugiklis įjungtas.

Starto metu rankos laikomos pakeltos, plaštakos virš pečiū.

Po taimerio signalo šaudomi užskaitiniai taikiniai bet kokia tvarka. Pataikius į visus užskaitinius taikinius šaunamas kontrolinis taikinys „Stop Plate“, jei kitokia tvarka nenustatyta pratimo aprašyme.

Taikiniai šaudomi tik laikant ginklą abiem rankom.

Pratimas atliekamas 5-iais bandymais ir kiekvieną kartą fiksuojamas laikas.

Keturi geriausi rezultatai naudojami skaičiuojant rezultatą.

Varžybų nugalėtoju laikomas šaulys, kuris sugaišo mažiausiai laiko visuose pratimuose kartu.

Baudos

  1. Maksimalus laikas, kuris rašomas į protokolą – 30 sekundžių.
  2. Nepataikymas į taikinį, nepriklausomai nuo to, ar šaulys šovė į jį ar ne, bauda 3 sek. už taikinį, į kurį nešauta arba nepataikyta.
  3. Jeigu šaulys nušauna kontrolinį taikinį „Stop Plate“ kol nenušautas bent vienas užskaitinis taikinys, duodama bauda 30 sek. .
  4. Kontrolinį taikinį šaunant keliais šūviais, nepriklausomai nuo to, kuriuo šūviu pataikyta, užskaitomas paskutinio šūvio laikas.
  5. Sugedus ginklui, arba nenušovus kontrolinio taikinio „Stop Plate“, į protokolą rašomas maksimalus laikas 30 sek.

6. Jei pratimo aprašyme numatyta atlikimo procedūra ir ji pažeidžiama, į protokolą įrašomas laikas 90 sek. Jei šaulys pažeidė procedūrą bet pasitaisė ir pažeidimo metu nešovė, bauda netaikoma.