Lietuvos Praktinio Šaudymo Sporto Federacija (LPŠSF) - įsteigta 1998 metais, pelno nesiekianti sporto organizacija, išsilaikanti iš nario mokesčio ir paramos, Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos (IPSC) narė ir savo kompetencijos ribose:

* koordinuoja ir populiarina Praktinio šaudymo sporto veiklą Lietuvoje;
* organizuoja, vykdo ir sankcionuoja Praktinio šaudymo varžybas Lietuvoje;
* kontroliuoja, kad sankcionuotos Praktinio šaudymo varžybos vyktų tik pagal IPSC taisykles;
* organizuoja ir vykdo Praktinio šaudymo sporto teisėjų kvalifikacijos kursus bei koordinuoja Praktinio šaudymo teisėjų veiklą Lietuvoje;
* vienija Lietuvos Praktinio šaudymo sportininkus, atstovauja, tenkina ir padeda įgyvendinti narių bendrus interesus.

ipsc sertifikatas 2018

Platesnė informacija šiose nuorodose:

IPSC TAISYKLĖS

LPŠSF ĮSTATAI

LPŠSF ISTORIJA

 

.