Steel Challenge Handgun Match 2020-02-29


psc siauliai 

 

REGISTRUOTIS/REGISTER

DALYVIAI/ATENDEES LIST

REZULTATAI

https://practiscore.com/results/html/59d1d10f-72bc-4e4b-a72a-786f77f848c3

  


INFORMATION / INFORMACIJA

Pradžia:
2020-02-29 startas 11.00 val.
Organizatorius:
VŠĮ "Praktinio šaudymo centras"
Vieta:

Normančiai Šiaulių r. (GPS 55.993508,23.189250)

Match director:Judita Skopienė tel. 869302007, 862350820 (RU)
Range Master:Judita Skopienė
Pratimų skaičius:
8
Minimalus šūvių sk.
200
Maksimalus dalyvių skaičius:40
Starto mokestis:
50 Eur.
Grupės
Pagal registracijos duomenis
Taisyklės/Baudos

Pagal Steel Challenge taisykles

Saugumo reikalavimai:

Šaudykloje dalyviams ir žiūrovams būtini apsauginiai akiniai ir ausinės.

Divizionai:Open, Standard, Production, Classic Single Stack, Revolver
Kategorijos: Regular, Lady, Junior, Senior, Super Senior
Apdovanojimai:Varžybų nugalėtoju laikomas šaulys, kuris sugaišo mažiausiai laiko visuose pratimuose kartu sudėjus

TAŠKŲ SKAIČIAVIMO TVARKA

Steel Challange

Varžybos tik trumpavamzdžiais šaunamaisiais ginklais.
Kiekviename pratime visada yra 5 metaliniai taikiniai, iš kurių 4 užskaitiniai, o 5-tas kontrolinis „Stop-Plate“. „Stop Plate“ nuo kitų skiriasi tuo, kad jo stovas nudažytas raudonai. Šis taikinys šaunamas paskutinis ir jis sustabdo laiką.

Pratimo atlikimo eiga:

1. Visuose pratimuose startas su užtaisytu ginklu, t. y. šovinių dėtuvė įstatyta, šovinys vamzdyje, saugiklis įjungtas.
2. Starto metu rankos laikomos pakeltos, plaštakos virš pečių.
3. Po taimerio signalo šaudomi užskaitiniai taikiniai bet kokia tvarka. Pataikius į visus užskaitinius taikinius šaunamas kontrolinis taikinys „Stop Plate“, jei kitokia tvarka nenustatyta pratimo aprašyme.
4. Taikiniai šaudomi tik laikant ginklą abiem rankom.
5. Šaulys, papildomai gali šūktelti žodį „HIT“, kad teisėjas užfiksuotų laiką.
6. Pratimas atliekamas 5-iais bandymais ir kiekvieną kartą fiksuojamas laikas.
7. Keturi geriausi rezultatai naudojami skaičiuojant rezultatą.
8. Varžybų nugalėtoju laikomas šaulys, kuris sugaišo mažiausiai laiko visuose pratimuose kartu.

Baudos:

1. Maksimalus laikas, kuris rašomas į protokolą – 30 sekundžių.
2. Nepataikymas į taikinį, nepriklausomai nuo to, ar šaulys šovė į jį ar ne, bauda 3 sek. už taikinį, į kurį nešauta arba nepataikyta.
3. Jeigu šaulys nušauna kontrolinį taikinį „Stop Plate“ kol nenušautas bent vienas užskaitinis taikinys, duodama bauda 30 sek. 
4. Kontrolinį taikinį šaunant keliais šūviais, nepriklausomai nuo to, kuriuo šūviu pataikyta, užskaitomas paskutinio šūvio laikas.
5. Sugedus ginklui, arba nenušovus kontrolinio taikinio „Stop Plate“, į protokolą rašomas maksimalus laikas 30 sek.
6. Jei pratimo aprašyme numatyta atlikimo procedūra ir ji pažeidžiama, į protokolą įrašomas laikas 30 sek. Jei šaulys pažeidė procedūrą bet pasitaisė ir pažeidimo metu nešovė, bauda netaikoma.