LPSSF LOGO

PATVIRTINTA
Lietuvos praktinio šaudymo sporto
federacijos tarybos
2020-12-30 protokolu Nr. J-53

LIETUVOS PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO FEDERACIJOS
SPORTININKŲ REITINGO SUDARYMO
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šio aprašo tikslas ir paskirtis – apibrėžti Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos (toliau LPŠSF) sportininkų reitingavimo (toliau – Reitingas) metodiką, kurios pagalba būtų nustatomi stipriausi Lietuvos praktinio šaudymo sportininkai (toliau – Sportininkai) ir komandos (toliau – Komandos). Skelbti vietą Reitinge pagal pasiektus rezultatus kiekvienoje rungtyje, divizione ir kategorijoje (pagal IPSC taisykles).
2. Sportininkų ir komandų Reitingas sudaromas pagal sportininkų ir komandų pasiekimus reitinguojamose varžybose iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 1 d., ir yra tvirtinamas LPŠSF Prezidento bei skelbiamas LPŠSF interneto svetainėje bei socialiniuose tinklalapiuose.

II. REITINGUOJAMŲ VARŽYBŲ SĄLYGOS

2. Reitinguojamomis varžybomis yra laikomos per kalendorinius metus (toliau - Sezonas) Lietuvoje vykstančios atitinkamos rungties Tarptautinės III lygio praktinio šaudymo sporto varžybos (toliau – Reitinguojamos varžybos), kurių sąrašą kiekvienoje rungtyje nustato ir tvirtina taryba iki kiekvienų metų vasario 1 d. (ne mažiau kaip trys reitinguojamos varžybos).
2.1. Trečio lygio varžybos laikomos užregistruotomis, jei jos iki sausio 1 d., paskelbiamos Tarptautinės Konfederacijos interneto svetainės www.ipsc.org varžybų kalendoriuje.
2.2. Antro ir pirmo lygio varžybos laikomos užregistruotomis, jei jos iki sausio 15 d. buvo sankcionuotos Regiono direktoriaus, paskelbtos Federacijos svetainėje ir jose yra 5 arba daugiau pratimų.
2.3. Jeigu iki sausio 1 d. rungtyje neužregistruojama būtinas III lygio varžybų kiekis, Taryba nustato reitinguojamas varžybas iš užregistruotų antro ir pirmo lygio varžybų.

III. SPORTININKŲ REITINGAVIMO TVARKA

3. Sportininkų reitinge reitinguojami tik LPŠSF nariai, pagal atskiras rungtis, per sezoną dalyvavę bent vienose tos rungties reitinguojamose varžybose.
3.1. Sportininkų Reitingas sudaromas kiekvienos rungties atskiruose divizionuose ir kategorijose.
3.2. Sportininkų vieta rungties Reitinge nustatoma pagal kiekvieno Sportininko procentinį atsilikimo nuo kiekvienų reitinguojamų varžybų lyderio vidurkį, atimant vieną blogiausią reitinguojamų varžybų rezultatą. Blogiausias rezultatas neatimamas, kai reitinguojamų varžybų yra trys ir mažiau arba taip nustato LPŠSF taryba.
3.3. Rungtyje Sportininkams pasiekus vienodą rezultatą, aukštesnė Reitingo vieta skiriama tam, kuris pasiekė aukštesnį rezultatą Lietuvos čempionate (Lithuania Open), o jei nei vienas iš vienodą rezultatą pasiekusių Sportininkų nedalyvavo Lietuvos čempionate – aukštesnė Reitingo vieta skiriama Sportininkui pasiekusiam aukštesnį rezultatą masiškiausiose (bendru dalyvių skaičiumi) Reitinguojamose varžybose;
3.4. Sportininkas gali būti reitinguojamas dviejuose vienos rungties skirtinguose divizionuose pagal šio tvarkos aprašo bendruosius principus.

IV. KOMANDŲ REITINGAVIMO TVARKA

4. Praktinio šaudymo sporto komandų (toliau - Komandų) Reitingas nustatomas kiekvienoje rungtyje, kiekviename divizione ir kategorijoje, jei yra bent trys komandos.
4.1. Komanda laikoma registruota jei:
4.1.1. sudaryta vadovaujantis IPSC taisyklėmis;
4.1.2. registruota oficialiame Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos tinklapyje www.ipsc.lt REITINGUOJAMŲ VARŽYBŲ SĄRAŠAS, KOMANDŲ PARAIŠKOS“ temoje iki einamųjų metų kovo 15 dienos;
4.1.3. Komanda sudaryta iš LPŠSF narių;
4.1.4. Komandos nariai yra sumokėje LPŠSF nario mokesčius;
4.1.5. Komanda buvo registruota reitinguojamose varžybose;
4.1.6. Dalyvavo bent vienose reitinguojamose varžybose.
4.2. Per sezoną, vieną kartą, gali būti keičiamas komandos narys, apie tai oficialiai paskelbus tinklapyje www.ipsc.lt „REITINGUOJAMŲ VARŽYBŲ SĄRAŠAS, KOMANDŲ PARAIŠKOS“ temoje. Komandos rezultatas skaičiuojamas su buvusio nario rezultatu iki tos datos kada narys buvo oficialiai pakeistas ir nuo pakeitimo datos skaičiuojamas su jį pakeitusio nario rezultatu.
4.3. Komandų vietos Reitinge nustatomos: pagal komandos procentinį atsilikimą nuo reitinguojamų varžybų lyderės komandos (reitingines varžybas laimėjusi komanda gauna 100 proc., kitos komandos atitinkamai pagal procentinį atsilikimą nuo laimėjusios varžybas komandos), susumavus visų reitinguojamų varžybų rezultatą ir atimant vieną blogiausią reitinguojamų varžybų komandos pasiektą rezultatą. Blogiausias rezultatas neatimamas, kai reitinguojamų varžybų yra trys ir mažiau arba taip nustato LPŠSF taryba. Komandos vienų reitinguojamų varžybų rezultatas nustatomas pagal reitinguojamų varžybų Komandos narių surinktą suminį taškų rezultatą ir atimant vieną blogiausiai pasirodžiusio komandos nario rezultatą, rezultatas neatimamas kai komanda sudaryta iš trijų narių ar mažiau.
4.4. Rungtyje Komandoms pasiekus vienodą rezultatą, aukštesnė Reitingo vieta skiriama tai komandai, kuri pasiekė aukštesnį rezultatą aukštesnio lygio varžybose, kurios buvo masiškiausios (bendru dalyvių skaičiumi), o jei nei viena iš vienodą rezultatą pasiekusių komandų nedalyvavo tose varžybose, tada aukštesnė Reitingo vieta skiriama komandai pasiekusiai aukštesnį rezultatą kitose masiškiausiose (bendru dalyvių skaičiumi) Reitinguojamose varžybose.
5. Visus klausimus ir neaiškumus kylančius skaičiuojant reitingą pagal šiame apraše nustatytą metodiką ir skaičiavimo eigoje iškilusius klausimus, neaptartus šiame apraše, sprendžia ir sprendimą priima LPŠSF Taryba.

_________________

 → REITINGŲ ARCHYVAS 

   → Reitingavimo aprašų archyvas 
pdf2020-12-20_reitingavimo_taisyklės_Nr._J-52.pdf

pdf2018-04-06_reitingavimo_taisyklės_J-40.pdf

DISKUSIJA FORUME ŠIA TEMA