LPŠSF taryba

 Tomas LauŽonis

LPŠSF prezidentas

370 633 42242

Linas Karosas

 Linas Karosas

LPŠSF Viceprezidentas

+370 686 90608

JUDITA SKOPIENĖ

 LINAS IVANAUSKAS

Generalinis sekretorius

+370 600 02895

TOMAS LAUŽONIS

 Donatas ribokas

Tarybos narys

+370 625 75023

LAURIUS VELIČKO

 nerijus beržinis

Tarybos narys

+370 604 13666

Giedrius Bakša

 paulius čalka

TARYBOS NARYS

+370 683 07241

AUŠRINĖ KERŠYTĖ

ARVYDAS BURNEIKA

TARYBOS NARYS

+370 655 63942

Lech Cimoš

 artiom žukovski

Tarybos narys

370 605 41329

VITALIJUS STAVCEVAS

 živilė junevič

Tarybos narė

+370 695 25888